Etiske retningslinjer

Hjælpeaktion har forpligtet sig til at følge de etiske retningslinier, som er vedtaget i ISOBRO (Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation)

 

Retningslinierne er inddelt i tre hovedafsnit, som vedrører respekt, åbenhed og troværdighed. Disse er beskrevet på følgende måde:

"Omkring indsamlinger skal der:

  • udvises respekt for bidragyderens integritet og handlefrihed samt øvrige organisationers integritet og handlefrihed,
  • eksistere åbenhed om egen organisations formål, ledelse og økonomi,
  • herske troværdighed vedrørende indsamlingens formål og brugen af de indsamlede midler."

Retningslinierne består af 2 dele - en generel del gældende for alle medlemmer af ISOBRO, og en specifik del udarbejdet og tilpasset af den enkelte organisation.

Hjælpeaktion er en del af Syvende Dags Adventistkirken i Danmark. Adventistkirken har derfor udarbejdet retningslinierne, som du kan læse her:

Del A

Del B

Du kan læse mere om ISOBRO på www.isobro.dk.