Ord til eftertanke

Mange af de love, som præger vores hverdag, er bygget på ældgamle bibelske principper. Læs her nogle citater, som er lige så aktuelle i dag, som da de blev skrevet for 2.000-4.000 år siden.


Om at afhjælpe nøden

At undertrykke den fattige er at forhåne den Gud, som skabte ham; at hjælpe den fattige er at ære Gud. (Ordsprogenes Bog 14,31)

Iblandt jer vil der altid være nogen, som er fattige; derfor er denne befaling nødvendig. Del gavmildt ud til jeres trængende landsmænd. (5 Mosebog 15,11)

Men når I er kommet ind i det land, Herren har givet jer, og nogen iblandt jer er fattig, må I ikke lukke hjertet og knytte hånden, så I forholder den fattige noget. (5 Mosebog 15,7)


Glæden ved at hjælpe

Hjælper man den hjælpeløse, udlåner man til Herren; han betaler rigeligt igen. (Ordsprogenes Bog 19,17)

Den, der giver til den fattige, kommer ikke til at lide mangel… (Ordsprogenes Bog 28,27)

Den gavmilde, som deler sin mad med den fattige, vil blive velsignet. (Ordsprogenes Bog 29,9)

For jeg var sulten, og I gav mig mad; jeg var tørstig, og I gav mig vand; jeg var fremmed, og I sørgede for mig; jeg var nøgen, og I gav mig tøj; jeg var syg og i fængsel, og I besøgte mig…. Og kongen vil sige til dem: ”Hvad I har gjort for en af mine mest oversete brødre der, har i gjort mod mig”. (Mattæusevangeliet 25,35-36.40)

Om at hjælpe den fattige til handlefrihed

Du må ikke røve fra den svage, fordi han er svag, du må ikke knuse den hjælpeløse i porten. (Ordsprogenes Bog 22,22)

Nej, den form for faste, jeg ønsker, er, at i sprænger de lænker, I har bundet andre med; at I fjerner den byrde, I har pålagt dem; at I giver de undertrykte deres frihed og behandler enhver retfærdigt. Jeg ønsker, at I skal dele jeres mad med de sultne; at I skal give de hjemløse husly; at I skal give de fattige tøj og gøre, hvad der står i jeres magt for at afhjælpe de behov, der findes omkring jer. (Esajas' Bog 58,6-7)

Sig til dem, at de skal være ærlige, retfærdige og ubestikkelige, og at de skal vise hinanden troskab og barmhjertighed. Sig, at de skal holde op med at undertrykke enkerne og de forældreløse, de fattige og fremmede, og at de skal holde op med at tænke ondt om hinanden. (Zakarias' Bog 7,8-10)

Om at yde efter evne

Den fattige enke har givet mere end alle de andre. For de har alle lagt i af deres overflod, men hun har givet af sin fattigdom, alt det, hun havde at leve af. (Lukasevangeliet 21,3-4)

For når den gode vilje er til stede, påskønnes den i forhold til hvad man evner, ikke i forhold til, hvad man ikke evner. (Andet Korintherbrev 8,12)

Om at respektere alle menneskers ligeværdNår du vil holde en fest, så indbyd fattige, vanføre, lamme og blinde. (Lukasevangeliet 14,13)

I skal øve ret og retfærdighed og befri den udplyndrede fra undertrykkeren; I må ikke udnytte den fremmede, den faderløse og enken; I må ikke øve vold og ikke udgyde uskyldigt blod ... (Jeremias' Bog 22,2)

Mine brødre, I kan ikke tro på vor Herre Jesus Kristus, den herliggjorte, og så gøre forskel på folk. For hvis der kommer en mand ind i jeres forsamling iført en fornem dragt og med guldring på fingeren, og der så også kommer en fattig mand ind i snavset tøj, og I kun har øje for ham, der bærer den fornemme dragt, og siger: ”Vær så god, her sidder du godt,” men siger til den fattige: ”Du kan stå dér eller sætte dig her på gulvet,” er I så ikke i modstrid med jer selv og har opkastet jer til dommere med onde tanker? (Jakobsbrevet 2,1-4)

Hvordan kan vi bede ”giv os i dag vort daglige brød”,
hvis vi ikke i dag deler med dem, der er sultne?