Administrationsudgifter

Du - som giver - kan glæde dig over, at mindst 88% af din gave benyttes direkte til de udvalgte formål!

Administrationsudgifterne omfatter trykning af informationsmateriale mm., udsendelse af nyhedsbreve, vedligeholdelse af hjemmeside, projektrejser, regnskab, revision osv. 

Adventistkirken, som har stiftet indsamlingen, har gennem mange år haft det princip, at der højst må tages 10% af det indsamlede beløb til administration. Administrationsprocenten er reelt noget højere; men Adventistkirken dækker af egne midler de resterende administrationsudgifter. Indsamlerne arbejder ulønnet.

fordelingafmidler