Administrationsudgifter

Hos ADRA Danmark baserer vi vores arbejde på den kristne tro og det kristne livssyn, som forpligter os til at arbejde for de svageste og for dem, som lider nød.

Hjælpeaktion er Adventistkirkens indsamling, som i mere end 110 år har støttet verdens nødlidende. ADRA støtter og driver projekter i mere end 130 lande, og tilstræber at bruge midlerne der, hvor de gør mest gavn. Derfor er din støtte ikke øremærket, men bliver sendt dertil, hvor behovet og mulighederne er størst lige nu! 

Fordeling af midlerne i ADRA Danmark 2018

Læs mere om Hjælpeaktion og ADRAs arbejde på www.adra.dk

Skærmbillede 2019 06 17 21.14.42