ADRA logo - grøn - høj

Hvem er ADRA Danmark?

I mere end 25 år har ADRA Danmark arbejdet for at mobilisere og styrke fattige, undertrykte og udsatte mennesker. Vi arbejder i nogle af de fattigste og mest skrøbelige lande syd for Sahara. ADRA Danmark er i dag blandt de 12 største organisationer i Danmark, og blev i 2013 godkendt som rammeorganisation af Danida.

ADRA Danmark arbejder med både udvikling og nødhjælp, og er via et stort internationalt netværk, parat til at rykke ud i forbindelse med store humanitære katastrofer.Vi er dedikeret til at støtte fattige og sårbare befolkningsgrupper gennem kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed med fokus på social retfærdighed, lighed og fattigdomsbekæmpelse.

ADRA Danmark er en uafhængig organisation, der støtter mennesker i nød uanset race, køn, politisk eller religiøs overbevisning.

Ud fra en tro på, at alle har ret til indflydelse på deres eget liv, arbejder ADRA Danmark for at skabe en bæredygtig udvikling for fattige og udsatte mennesker i hele verden. Vi bekæmper fattigdom og social uretfærdighed ved at uddanne mennesker i sundhed og hygiejne, vi forbedrer adgangen til uddannelse og fødevarer i de lande vi arbejder i, og vores arbejde har en afgørende positiv indflydelse på tusindvis af udsatte menneskers liv.


ADRA Danmarks VISION er en verden…

  • hvor social ansvarlighed og medfølende tjeneste er den drivende kraft og belønningen i sig selv.
  • hvor alle mennesker har lige ret og mulighed og håb for fremtiden.
  • hvor alle mennesker har mulighed for at nå deres fulde potentiale gennem vækst og udvikling.

Det er ADRA Danmarks MISSION…

  • at lindre menneskelig lidelse.
  • at fremme personlig værdighed og arbejde for social retfærdighed.
  • at udvikle social kapital, bekæmpe fattigdom og at fremme vækst og udvikling.


Læs mere på adra.dk